"GŁOSY CISZY"- rzeźba, instalacja
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 7.02-6.03.2003

Wystawa "GŁOSY CISZY" jest to swego rodzaju memento poświęcone układowi przestrzennemu całego kompleksu dawnego BWA, dzisiejszej PGS w Sopocie, który ma zostać wyburzony. Tytuł wystawy zaaranżowanej w tzw. Niskiej Piwnicy nawiązuje do wyjątkowej realizacji K. Malca "Silence"- która właśnie w tej sali została zrealizowana w ramach prezentacji pt. "Perseweracja mistyczna i róża" w 1993 r. Tytuł wystawy luźno nawiązuje również do książki Andre Malreaux pt. "Les voix de silence" (Głos ciszy) nad którą pracował w drugiej połowie lat 40.. Jest to książka poświęcona przeszłości - a raczej temu jak sztuka odległych cywilizacji wpływa na naszą świadomość i podświadomość. To z książki tej pochodzi słynne sformułowanie "Muzeum Wyobraźni" odnoszące się do obecności w naszym pojmowaniu wszystkich epok sztuki na raz. Andre Malreau cofał się wstecz, poszukując "polifinicznych" korzeni naszej kulturalnej świadomości.

W 1947 roku wszystkie pomieszczenia nad- morskiego kompleksu w Sopocie przeznaczono na cele wystawiennicze; stanowiły one największą przestrzeń ekspozycyjną w Polsce, większą nawet od Centralnego Biura Wystaw Artystycznych "Zachęta". Dla dzisiejszego PGS-u to jakby punkt zero - początek przyjmowania niezliczonej ilości ważnych

i barwnych wydarzeń artystycznych. Ta barwna lub czarno-biała karuzela trwa do dzisiaj. Mury galerii przesiąknięte atmosferą licznych zdarzeń artystycznych - nasycone sztuką mogły by być już uznane za jej świątynię. Labiryntowe pomieszczenia, lub wielkie "hangary" (dziś magazyny i sklep) inspirowały i inspirują do działań artystycznych również obecne pokolenie twórców.

W realizacji Krzysztofa Malca "Silence" podłogę ciemnego o surowych, odartych do cegły murów pomieszczenia niskiej piwnicy okrywała gruba warstwa puchu subtelnie podświetlona punktowym światłem. Puszysty "dywan" przyjmował w siebie światło z kosmiczną łagodnością. Kontrast surowych murów "piwnicznych" i delikatności wypełniającego całe podłoże puchu, który pod wpływem podmuchu lekkiego wiatru unosił się dając wyobrażenie nieważkości - był przejmującą wizualizacją ciszy.

Ekspozycja korzysta z naturalnej ciemni wnętrza, jego nietypowego - labiryntowego charakteru, intrygujących proporcji przestrzeni, załamań, podjazdów, zakamarków, etc. Wystawa podejmuje tematykę czasowości, nawarstwień, przemijalności, degradacji miejsc wartościowych, tajemnicy miejsc brzydkich, niechcianych, niewygodnych, miejsc które mimo świetnej przeszłości muszą zniknąć; prezentacja "GŁOSY CISZY" dotykając tej tematyki, mówi w sposób szczególny o przestrzeni galerii, miejscu które nasycone licznymi wspomnieniami artystycznych zdarzeń, wkrótce ulegnie gruntownym przekształceniom, przestanie istnieć w obecnym kształcie.


Wszystkie prace zostały wybrane i zaaranżowane
w sposób korespondujący z ideą wystawy.
Kurator wystawy: Dorota Grubba
Ekspozycja 7.02-6.03.2003

 

 


Hanna Brzuszkiewicz - artysta rzeźbiarz, wieloletni profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, laureatka wielu konkursów i międzynarodowych wystaw m.in.
w Faenzie. Jest absolwentką gdańskiej PWSSP, uczennicą Stanisława Horno-Popławskiego
i Adama Smolany. Jej prace to na ogół abstrakcyjne, ażurowe formy wchodzące w interakcje
z otaczającą je przestrzenią. Pojawiający się w nich niekiedy wizerunek ludzkiej postaci sprowadzony jest na ogół do umownego znaku. W pracach tych odnaleźć można refleksje dotyczące relacji człowieka i natury, ludzkiej obecności we wszechświecie. Zderzenie artystycznej wyobraźni z obszarem przestrzeni kosmicznej od lat przenika treści emocjonalne
tej twórczości.
Ekspozycję współtworzą dwie rzeźby artystki: "MEMENTO" - refleksyjna kompozycja wykonana
w technice brązu krzemowego oraz "TRAUMA" - prezentowana wcześniej m.in. na XIII Międzynarodowym Biennale Rzeźby "Mit i symbol", "Arsenał" 2002 w Poznaniu.
* * *

Dorota Chilińska - absolwentka Plastyki Intermedialnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prezentowana na wystawie instalacja "HAR-MAGEDON" (niebo-piekło) powstała jako dyplom w 2002 roku w pracowni multimediów Wojciecha Bruszewskiego
na Uniwersytecie im Mikołaja Kopernika w Toruniu; praca była prezentowana wcześniej na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Medialnych RESET 2002 w Krakowie.
* * *

Dorota Grubba - historyk sztuki i rzeźbiarz, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prezentowana marmurowa rzeźba "BRAMA - NIEBO" powstała w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w trakcie pleneru rzeźbiarskiego pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego w 2000 roku. Ujęte w "architektoniczne " ramy "płynące", "pęknięte niebo" nawiązuje do przemijania bryły architektonicznej galerii i jej przyszłej "dematerializacji".
* * *

Krzysztof Mazur - artysta rzeźbiarz, adiunkt na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, od 1992 jest prezesem Fundacji Praktyk Artystycznych "i . . ." .
Jest organizatorem imprez artystycznych , w tym wystaw wielkanocnych i Ogólnopolskich Spotkań Twórców. Zorganizował kilkanaście wystaw indywidualnych, brał udział w licznych , również międzynarodowych wystawach. Dominantą ekspozycji jest - poetycka, drewniana kompozycja "STÓŁ" oraz dwa "reliefy" ze sklejek : "Pamięci Reginy" i "Upadek miarą siły".
Prace prezentowane były wcześniej m.in. na wystawie indywidualnej "OPARTY O DRZEWO"
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2002).
* * *

Anita Oborska-Oracz - artysta rzeźbiarz, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (pracownia prof. Józefa Szczypki). Prezentuje siedem małych form rzeźbiarskich wykonanych w wosku, metalu i techniką własną pod wspólnym tytułem: "POCZUCIE TAJEMNICY". (będących częścią aneksu dyplomowego wykonanego pod kierunkiem prof. Joanny Bebarskiej). Kompozycje są zatrzymaniem pomiędzy dwoma światami - empirycznym, tworzącym naszą codzienność, a nietykalnym, pulsującym pod ścisłą tkanką rzeczywistości. Są docieraniem do tego, co przeczuwamy czasem w dostrzegalnej w naturze celowości wszystkich procesów, w nie dających się opowiedzieć twórczych wizjach, czy w niezwykłym splocie faktów.
* * *

Maciej Szańkowski - artysta rzeźbiarz, profesor zwyczajny Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, uczeń Antoniego Kenara i Antoniego Rząsy, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie (pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza). Uczestniczył w wielu słynnych wystawach, spotkaniach i sympozjach artystycznych w Polsce i zagranicą (m.in. w Japonii w 1982). Wielokrotnie nagradzany, swoje prace eksponował również podczas licznych prezentacji indywidualnych (m.in. w warszawskiej "Zachęcie" w 1996). Autor nowatorskich form pomnikowych w kilku miastach na świecie.
"Głosy ciszy" współtworzy pięć obiektów autorstwa Macieja Szańkowskiego: granitowa "minimalistyczna" rzeźba zatytułowana "IN STATU NASCENDI", i "KALKA" o tej samej nazwie, następnie model gipsowy przestrzennej formy okna- pomnika który został zrealizowany
w 1977 r. w Maribor (na Słowenii) oraz fotogram przedstawiający "okno" na tle pejzażu.
Prace te prezentowano m.in. na wystawie retrospektywnej "Idee, miejsca, znaki" w warszawskiej "Zachęcie" w 1996 oraz na wystawie indywidualnej "OBIEKTY, MIEJSCA" w Galerii "Arsenał"
w Poznaniu,1998. Kolekcję uzupełnia fotogram "Składaki na Kanonii"- rozwijający problematykę MIEJSCA i relacji przestrzeni do przestrzeni oraz skali.
* * *

Miłosz Thiede - artysta rzeźbiarz i grafik, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prezentowane dwie gipsowe kompozycje są częścią dyplomu (wykonanego pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego). "Zakamarki umysłu"; formy
pnia-rulonu oraz ziarna-muszli odwołują się do złożoności postrzegania, pamięci - pewnych jej rejonów nie do końca przez nas zrozumianych, nawarstwień wspomnień i ich zacierania.
* * *

Marek Zacharski - artysta rzeźbiarz, dyplom w pracowni prof. Hanny Brzuszkiewicz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W latach 90 mieszkał w Rzymie, następnie pracował jako asystent na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jest nauczycielem rzeźby
w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Grudziądzu.
Lustrzana praca, pt. "Tu i Tam" prezentowana była wcześniej na wystawie "WIDNO-KRES"
w GRĘBOCINIE w 1998 oraz na wystawie "PRZERWA W WIECZNOŚCI" w PGS "WOZOWNIA"
w TORUNIU - 1999.
* * *

 - rozmieszczenie obiektów    

1. Hanna Brzuszkiewicz - "MEMENTO" brąz ,"TRAUMA" brąz
2. Dorota Chilińska - "HAR-MAGEDON" (niebo-piekło) - realizacja multimedialna
3. Dorota Grubba - "BRAMA - NIEBO" marmur
4. Krzysztof Mazur - "STÓŁ" drewno, "PAMIĘCI REGINY" sklejka,
"UPADEK MIARĄ SIŁY" sklejka
5. Anita Oborska-Oracz - "POCZUCIE TAJEMNICY" - 7 małych form rzeźbiarskich
6. Maciej Szańkowski - "IN STATU NASCENDI" granit, "IN STATU NASCENDI" z serii "KALKI",
model gipsowy przestrzennej formy okna-pomnika, 2 fotogramy
7. Miłosz Thiede - "ZAKAMARKI UMYSŁU" - dwie formy gipsowe
8. Marek Zacharski - "TU I TAM" obiekt (lustro, światło)
Fotografie z wystawy


 

[ GŁOSY CISZY, PGS SOPOT, 2003 ]
webmastering-design: Miłosz Thiede © 2003